Aktuelt

Håkkihoder Utvidet til Tønsberg

 Januar 2023 var Håkkihoder i gang i Tønsberg, som første by utenfor Oslo.


Sammen med Tønsberg ishockeyklubb, Byskogen og Træleborg skole får vi testet hva som skal til for å utvikle en modell som kan tas i bruk over hele landet, for ulike idretter. Les mer om oppstarten i Tønsbergs blad. 

 

Siden oppstart i november 2021 har 260 barn fra Lakkegata og Grünerløkka skoler deltatt på ukentlig gratis skøytetrening i Grünerhallen. Treningen foregår i AKS-tiden, i nært samarbeid med skolene og Grüner Ishockey. I januar 2022 utvidet vi til Løren ishokcey og Løren skole og hadde 190 barn på is, og med barna i Tønsberg har vi nå nesten 450 barn på is totalt. 

Håkkihoder når jentene

Håkkihoder senker terskelen for barn og unges deltakelse i idrett. Prosjektet tilbyr gratis hockeytrening i AKS/SFO tiden, og jobber med å gjøre overgangen videre til lag så enkel som mulig.


Det er ekstra motiverende å se at Håkkihoder også bidrar til å åpne sporten for flere jenter slik TV2.no skriver om i denne saken.

Håkkihoder jubler for flerårig støtte fra Bufdir 

Det blir Håkkihoder i ytterligere tre år. Minst. Bufdir har bevilget Håkkihoder seks millioner kroner i tilskudd til inkludering for barn og unge frem til 2025.  


Siden oppstart i november 2021 har 260 barn fra Lakkegata og Grünerløkka skoler deltatt på ukentlig gratis skøytetrening i Grünerhallen. Treningen foregår i Aks-tiden, i nært samarbeid med skolene og Grüner Ishockey. Nå håper vi å utvide Håkkihoder til flere skoler og andre ishockeyklubber i Oslo. 


Håkkihoder ønsker å tenke nytt rundt hvordan vi rekrutterer barn til organisert idrett, og hvordan barneidrett finansieres. Håkkihoders langsiktige ambisjon er å utvikle en modell for samarbeid mellom skole, idrettslag og frivillighet slik at alle barn kan delta, uavhengig av økonomi og familiebakgrunn. Modellen vi utvikler skal kunne brukes av skoler og idrettslag over hele landet.  


Med støtten fra Bufdir i ryggen skøyter vi de neste tre årene i møte fulle av pågangsmot. Alle barn kan få et Håkkihode.


Håkkihoder på NRK - takk for sesongen!

Siden oppstart i november 2021 har 260 barn fra 2.-4. trinn på Lakkegata og Grünerkløkka skoler deltatt på gratis skøytetrening i  AKS-tiden. Treningen har foregått i Grünerhallen. I den siste uka på is var NRK Sportsrevyen på besøk (se klipp). 

Omtrent halvparten av Håkkihodene hadde aldri gått på skøyter før. Vi har sett imponerende fremgang, mye mestring og stor glede. 

Håkkihoder Grüner er et pilotprosjekt. Vi håper å starte Håkkihoder flere steder i Oslo neste skoleår.  

Alle barn kan få et Håkkihode.  Takk for flott skøytesesong.