Aktuelt

Håkkihoder jubler for flerårig støtte fra Bufdir

Det blir Håkkihoder i ytterligere tre år. Minst. Bufdir har bevilget Håkkihoder seks millioner kroner i tilskudd til inkludering for barn og unge frem til 2025.


Siden oppstart i november 2021 har 260 barn fra Lakkegata og Grünerløkka skoler deltatt på ukentlig gratis skøytetrening i Grünerhallen. Treningen foregår i Aks-tiden, i nært samarbeid med skolene og Grüner Ishockey. Nå håper vi å utvide Håkkihoder til flere skoler og andre ishockeyklubber i Oslo.


Håkkihoder ønsker å tenke nytt rundt hvordan vi rekrutterer barn til organisert idrett, og hvordan barneidrett finansieres. Håkkihoders langsiktige ambisjon er å utvikle en modell for samarbeid mellom skole, idrettslag og frivillighet slik at alle barn kan delta, uavhengig av økonomi og familiebakgrunn. Modellen vi utvikler skal kunne brukes av skoler og idrettslag over hele landet.


Med støtten fra Bufdir i ryggen skøyter vi de neste tre årene i møte fulle av pågangsmot. Alle barn kan få et Håkkihode.


Håkkihoder på NRK - takk for sesongen!

Siden oppstart i november 2021 har 260 barn fra 2.-4. trinn på Lakkegata og Grünerkløkka skoler deltatt på gratis skøytetrening i AKS-tiden. Treningen har foregått i Grünerhallen. I den siste uka på is var NRK Sportsrevyen på besøk (se klipp).

Omtrent halvparten av Håkkihodene hadde aldri gått på skøyter før. Vi har sett imponerende fremgang, mye mestring og stor glede.

Håkkihoder Grüner er et pilotprosjekt. Vi håper å starte Håkkihoder flere steder i Oslo neste skoleår.

Alle barn kan få et Håkkihode. Takk for flott skøytesesong.