Håkkihoder 2023/2024

Håkkihoder får over 600 barn med på is ukentlig. Tilbudet om gratis skøytetrening i AKS/SFO tiden finnes på Grünerløkka, Lakkegata, Løren, Eik, Byskogen og Træleborg skole. 

Håkkihoder stiller med kvalifisert pedagogisk- og skøytefaglig personell, og barna får låne alt utsyr gratis.

Håkkihoder hjelper alle barn som vil prøve seg videre på organiserte lag, klubbene tilbyr gratis utlån av utstyr og har enkle løsninger for å dekke medlemsavgifter og andre kostnader for de som trenger det. 

Hockeyskolen til Grüner og Tønsberg er et gratis tilbud til barn som vil gå mer på skøyter. Hasle-Løren har også hockeyskole, men ikke som et gratistilbud. Vi samarbeider også med Aktivitetsguiden som hjelper familier med å finne sin vei inn i idretten. De snakker 18 ulike språk og hjelper gjerne!

Hvem er Håkkihoder?