Håkkihoder klare for sesongen 2022/2023

Håkkihoder er klare for en ny sesong med lek og moro på is. Vi gleder oss til å se både ferske og erfarne Håkkihoder i ishallen.


I år som i fjor vil alle elever ved 2., 3. og 4. trinn ved Grünerløkka og Lakkegata skole få tilbud om gratis skøytetrening i Aktivitetsskole-tiden i Grünerhallen.


Høsten 2022 starter Håkkihoder Løren for alle elever ved 2., 3. og 4. trinn ved Løren skole. De vil få tilbud om skøytetreningen i Lørenhallen.


Velkommen til ny skøytesesong. Alle barn kan få et Håkkihode.


Møt et Håkkihode: Mats Zuccarello

Håkkihoder - film 1 stående.mov

Hvem er Håkkihoder?

  • Håkkihoder liker å bevege seg

  • Håkkihoder respekterer med- og motspillere, trenere og støtteapparat

  • Håkkihoder mestrer med- og motgang

  • Håkkihoder bidrar til at alle har det bra på banen, i garderoben og i lokalsamfunnet

  • Håkkihoder tenker på mer enn hockey

  • Alle barn kan få et Håkkihode