Ambisjon

Håkkihoder skal tenke nytt rundt hvordan vi inkluderer barn i organisert idrett. Vi jobber lokalt med å teste og utvikle et rammeverk som skal kunne brukes over hele landet. Kjernen i Håkkihoder er et tett samarbeid mellom skole, idrettslag og frivillighet. 

Håkkihoder har to mål:

Håkkihoder ønsker å gi barn en trygg og positiv inngang til organisert idrett. Ishockey er kanskje ikke sporten for alle. Vi vil derfor samarbeide med andre idretts- og aktivitetstilbud i nærmiljøet. Håkkihoder skal være én-dør-inn og veiviser til ulike aktivitetstilbud i lokalsamfunnet.

Håkkihoder er et pilotprosjekt. Vi ønsker å bruke erfaringer og læring herfra til å utvikle et praktisk rammeverk med steg for steg beskrivelse som kan tas i bruk av skoler, idrettslag og organisasjoner over hele landet. Målet med modellen er å øke inkluderingen av barn og unge til organisert idrett, uavhengig av idrettsgren.