Håkkihoder 2022/2023

En ny sesong med Håkkihoder er over og vi vil takke for mye skøyteglede og mestringsøyeblikk. På Grünerløkka, Løren og i Tønsberg ishall har over 450 barn hatt det moro og lært mye gjennom gratis skøytetrening i SFO/AKS tiden. 

Tilbakemeldingene fra både barna og skolene er kjempepositive. AKS-ansatte sier blant annet at dette er en arena der barna har tydelige rammer samtidig som de kan få ta ut mye energi. Opplevelsen av å gå fra nybegynner til å mestre har stor overføringsverdi til skolehverdagen. 

Vi har ikke hatt noen skader i løpet av sesongen, og vi merker oss at det er flere jenter enn gutter som velger å være med på Håkkihoder. 


Alle de fem skolene som er med i prosjektet fortsetter samarbeidet med Håkkihoder neste skoleår. Tilbudet om gratis skøytetrening i AKS/SFO starter opp fra og med uke 41igjen i 2023.

Flere av de som har vært med på AKS-tilbudet i inneværende skoleår har blitt med på ishockeyskolen og lagtreninger som ishockeyklubbene tilbyr. Håkkihoder hjelper alle barn som vil prøve seg videre med idretten, klubbene tilbyr gratis utlån av utstyr og har enkle løsninger for å dekke medlemsavgifter og andre kostnader for de som trenger det. 


Fra høsten av håper vi også å kunne inkludere flere førsteklasser ved skolene. Alle barn kan få et Håkkihode.


Møt et Håkkihode: Mats Zuccarello

Håkkihoder - film 1 stående.mov

Hvem er Håkkihoder?