Håkkihoder 2023/2024

En ny sesong med Håkkihoder er i gang!  Tilbudet om gratis skøytetrening i AKS/SFO tiden startet opp fra og med uke 41 for Grünerløkka, Lakkegata og Løren skole, og uke 42 for Eik, Byskogen og Træleborg skole. 

Håkkihoder stiller med kvalifisert pedagogisk- og skøytefaglig personell, og barna får låne alt utsyr gratis.

Håkkihoder hjelper alle barn som vil prøve seg videre på organiserte lag, klubbene tilbyr gratis utlån av utstyr og har enkle løsninger for å dekke medlemsavgifter og andre kostnader for de som trenger det. 

Hockeyskolen til Grüner og Tønsberg er et gratis tilbud til barn som vil gå mer på skøyter. Hasle-Løren har også hockeyskole, men ikke som et gratistilbud. 

Hvem er Håkkihoder?