Hva er Håkkihoder?

Håkkihoder tilbyr gratis skøytetrening i AKS-tiden til barn i 2.-4. trinn ved Lakkegata og Grünerløkka skole. Treningen foregår i Grünerhallen, hjemmearenaen til Grüner Hockey. Vi starter opp mandag 8. november, 2021.

Håkkihoder ledes av erfarne skøytetrenere. Håkkihoder har skøyter og hjelm til utlån til alle som trenger.

Håkkihoder er for alle, uansett nivå.

Hvem er Håkkihoder?

  • Håkkihoder liker å bevege seg

  • Håkkihoder respekterer med- og motspillere, trenere og støtteapparat

  • Håkkihoder mestrer med- og motgang

  • Håkkihoder bidrar til at alle har det bra på banen, i garderoben og i lokalsamfunnet

  • Håkkihoder tenker på mer enn hockey

  • Alle barn kan få et Håkkihode