Partnere

Samarbeidspartnerne i Håkkihoder er Lakkegata skole, Grünerløkka skole, Norges Ishockeyforbund, Oslo Idrettskrets, Grüner Ishockey, SoCentral, Løren skole, Hasle-Løren Ishockey, Tønsberg og omegn Ishockey og Træleborg og Byskogen skole. Vi samarbeider også med Frivillighetssentralen på Grünerløkka og i Tønsberg, og med Aktivitetsguiden

Skolene har hovedansvar for å rekruttere barn. Ansatte ved Aktivitetsskolen/Skole fritidsordningen bistår på is og i hallen.  Skolene har et overordnet ansvar for å sikre at modellen som utvikles blir anvendelig for andre skoler i Norge.  

Ishockeyklubbene bidrar med skøytefaglig kompetanse, frivillig innsats, istid og tilrettelegging av hall og garderober.

Norges Ishockeyforbund bidrar med kompetanse rundt begynneropplæring av skøyter. Forbundet har et overordnet ansvar for å involvere andre ishockeyklubber i Norge. 

Frivillighetssentralen bidrar med rekruttering av frivillige som bistår i gjennomføringen av aktivitet, blant annet ved å kjøre barna til og fra skolen og hallen. 

Aktivitetsguiden kan bistå barn og familier med å finne sin vei inn i drett. Det er et gratis tilbud, og guidene snakker 18 ulike språk. 

SoCentral og Frøy Lode Wiig er prosjekteier og initiativtakere til prosjektet. SoCentral leder prosjektet og bidrar med kompetanse på å drive samarbeidsprosjekter og utvikle modeller og metoder som kan tas i bruk av andre. 

Håkkihoder mottar finansiell støtte fra Bufdir, Anthonstiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB, Norges Idrettsforbund og Stenshagen Invest.