Partnere

Håkkihoder er et samarbeidsprosjekt mellom Lakkegata skole, Grünerløkka skole, Zuccarellostiftelsen, Norges Ishockeyforbund, Grüner Hockey og SoCentral.

Lakkegata skole og Grünerløkka skole har hovedansvar for å rekruttere barn. Ansatte ved AKS bistår på is og i hallen. Skolene har et overordnet ansvar for å sikre at modellen som utvikles blir anvendelig for andre skoler i Norge.

Zuccarellostiftelsen er tenkt som den fremtidige forvalteren av modellen som utvikles i prosjektet. Stiftelsen har et overordnet ansvar for å sikre at kunnskap og metoder som utvikles i prosjektet kan nyttiggjøres av andre uavhengig av idrettsgren.

Grüner Hockey bidrar med skøytefaglig kompetanse, frivillig innsats, istid og tilrettelegging av hall og garderober.

Norges Ishockeyforbund bidrar med kompetanse rundt begynneropplæring av skøyter. Forbundet har et overordnet ansvar for å involvere andre ishockeyklubber i Norge.

SoCentral er prosjekteier og initiativtaker til prosjektet. SoCentral bidrar med kompetanse på å drive samarbeidsprosjekter og utvikle modeller og metoder som kan tas i bruk av andre.

Håkkihoder mottar finansiell støtte fra Bufdir, Anthonstiftelsen og Stenshagen Invest. Håkkihoder har fått støtte til drakter fra Sparebankstiftelsen DNB .