Partnere

Samarbeidspartnerne i Håkkihoder er Lakkegata skole, Grünerløkka skole, Zuccarellostiftelsen, Norges Ishockeyforbund, Grüner Ishockey, SoCentral, Løren skole, Hasle-Løren Ishockey, Tønsberg og omegn Ishockey og Træleborg og Byskogen skole

Skolene har hovedansvar for å rekruttere barn. Ansatte ved Aktivitetsskolen bistår på is og i hallen.  Skolene har et overordnet ansvar for å sikre at modellen som utvikles blir anvendelig for andre skoler i Norge. 

Zuccarellostiftelsen har et overordnet ansvar for å sikre at kunnskap og metoder som utvikles i prosjektet kan nyttiggjøres av andre uavhengig av idrettsgren. 

Ishockeyklubbene bidrar med skøytefaglig kompetanse, frivillig innsats, istid og tilrettelegging av hall og garderober.

Norges Ishockeyforbund bidrar med kompetanse rundt begynneropplæring av skøyter. Forbundet har et overordnet ansvar for å involvere andre ishockeyklubber i Norge. 

SoCentral og Frøy Lode Wiig er prosjekteier og initiativtakere til prosjektet. SoCentral leder prosjektet og bidrar med kompetanse på å drive samarbeidsprosjekter og utvikle modeller og metoder som kan tas i bruk av andre. 

Håkkihoder mottar finansiell støtte fra Bufdir, Anthonstiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB, Norges Idrettsforbund og Stenshagen Invest.