Håkkihoder Løren

Håkkihoder Løren er for elever ved 2., 3. og 4. trinn ved Løren skole, og starter opp i oktober 2022.


Håkkihoder Løren tilbyr gratis skøytetrening i Lørenhallen, i tett samarbeid med Hasle-Løren Ishockey. Barna kan låne skøyter og hjelm i hallen, men ta gjerne med egne votter og hals/buff.


Kontakt: Nicklas Hudd, aktivitetsansvarlig Håkkihoder Løren.

nicklas@hakkihoder.no, Mob: 413 21 108