Håkkihoder Grüner

Håkkihoder Grüner er for elever ved 2., 3. og 4. trinn ved Grünerløkka skole og Lakkegata skole.


Håkkihoder Grüner tilbyr gratis skøytetrening i Grünerhallen, i tett samarbeid med Grüner Ishockey. Barna kan låne skøyter og hjelm i hallen, men ta gjerne med egne votter og hals/buff.


Håkkihoder Grüner startet opp høsten 2021. I løpet av sesongen 2021/2022 deltok 260 barn på ukentlig skøytetrening i Grünerhallen. Omtrent halvparten av barna hadde aldri gått på skøyter før.


Kontakt: Stian Semmerud, aktivitetsansvarlig Håkkihoder Grüner.

Stian@hakkihoder.no, Mob: 412 42 694